1: VÅR BAKGRUND

Gothia VVS bildades 1997 av Göran Woller, som har över 25-års erfarenhet av VVS-installationer i alla former.

2: VÅR VERKSAMHET

Gothia VVS skall erbjuda ett komplett utbud av VVS-tjänster samt vi anser att kvalité, flexibilitet och
kostnadseffektivitet tillhör stöttepelarna i företaget.

Vi skall erbjuda ett brett urval av material och tekniska lösningar från flera ledande leverantörer.
Våra tjänster skall kännetecknas av mycket god kvalité, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra
medarbetares arbetsmiljö. Vi skall alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kraven
till lägsta möjliga kostnad på sikt.

3: VÅR MARKNAD

Gothia VVS finns beläget i Partille men har hela Göteborg med omnejd som verksamhetsområde.
I kundregistret hittar vi både små och stora Byggbolag, Fastighetsbolag, Fastighetsförvaltare, Kommuner,
Badrum & köksleverantörer, Försäkringsbolag samt många privatpersoner.

4: VÅRA LEVERANTÖRER

Våra leverantörer består av pris & kvalitetsmedvetna företag som är vägledande på marknaden.

5: VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi följer kvalitetsutvecklingen på marknaden samt att vi hela tiden vidareutvecklar vår kompetens
genom föredrag och kurser från leverantörer och tillverkare.
Vi arbetar aktivt för att vidareutveckla personal och företaget inom kompetens och kvalitetsarbetet.
Vi innehar VVS-certifikat, Säker Vatten-certifikat samt Heta arbeten certifikat och vi arbetar aktivt med
uppdatering och revidering av våra olika policys.

Våra Certifikat
VVS-certifikat
Säkervatten-certifikat
Heta arbeten